Jak najlepiej sfinansować przeprowadzenie audytu energetycznego?

Źródła finansowania audytów energetycznych

Istnieją pewne źródła finansowania audytów energetycznych dla inwestora. Są to chociażby dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czy w ramach środków unijnych z ogólnopolskiego programu Infrastruktura i Środowisko. Innym takim źródłem są pożyczki i dofinansowania ze środków pieniężnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym przyznawane są one na cele określone w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. Narodowy Fundusz udzielając takiej pomocy finansowej w formie kredytów, może sam ustalić preferencyjne dla niego oprocentowanie. Dotacje mogą być udzielane na takie inwestycje, jak zadania pilotowe związane z wdrożeniem postępu technicznego i innowacyjnych technologii odznaczających się wysokim stopniem ryzyka lub posiadających charakter eksperymentalny, kompleksowe programy badawcze, rozwojowe w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej. Istnieją również dotacje z funduszy ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

O dofinansowanie można się również starać w różnego rodzaju konkursach, takich jak konkursy EkoFunduszu, gdzie nagrodą jest dotacja w wysokości 30-50% ogólnych kosztów inwestycji. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania przez tzw. trzecią stronę - TPF. Może być ono opisane jako kombinacja dwóch niezbędnych dla wdrożenia projektu modernizacyjnego elementów- z jednej strony byłaby to gwarancja dofinansowania, a z drugiej- profesjonalnej pomocy oraz obsługi technicznej.