Zielony certyfikat - kiedy występuje i co oznacza?

Zielone certyfikaty

Zielony certyfikat, w myśli prawa energetycznego jest potwierdzeniem pozyskania energii elektrycznej z ekologicznych, odnawialnych źródeł energii. Tego typu świadectwo pochodzenia może zostać wydane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zielony certyfikat zawiera treści związane z ilością energii, czasu jej wyprodukowania oraz lokalizacji, mocy i rodzaju elektrowni, dzięki której został wytworzony prąd elektryczny.

Wniosek o nadanie certyfikatu musi zostać złożony do operatora systemu elektroenergetycznego przez producenta. Cena tego rodzaju świadectwa nie jest zbyt wygórowana i wynosi ok. 270 zł.

Póki co w Unii Europejskiej nie zaistniał wspólny system certyfikacji. Państwa członkowskie mają wolną rękę w decydowaniu na temat organizacji systemów akredytacji źródeł i emisji świadectw pochodzenia. System zielonych certyfikatów promuje ekologiczne technologie, które są najbardziej korzystne ze względu na koszty, dzięki czemu wspiera najbardziej budowę elektrowni wiatrowych. W Polsce w planach jest wybudowanie jeszcze wielu tego typu elektrowni, dzięki którym w 2020 roku, energia wytworzona przez siłę wiatru powinna stanowić 20% ogółu wytworzonej energii elektrycznej.

Mimo, że inwestycja w budowę instalacji, które wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych może wydawać się kosztowna, to jest przyszłościowa, jako że włożone w nią pieniądze zwracają się z biegiem czasu, a dzięki niej chronimy nasze środowisko naturalne oraz zasoby konwencjonalnych źródeł energii. Zielone certyfikaty zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie energetycznej.