Zbiór wskaźników energetycznych, czyli projektowana charakterystyka energetyczna

Czym jest projektowana charakterystyka energetyczna?

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zbiór wskaźników oraz danych budynku o tematyce energetycznej. Określają one obliczeniowe zapotrzebowanie na energię dotyczące centralnego ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia- w przypadku budynku użyteczności publicznej.
Metodyka wykonania takiej charakterystyki jest bardzo podobna do świadectwa charakterystyki energetycznej, z tą różnicą, że dokonuje się jej na podstawie projektu budowlanego. Sama forma sporządzonej dokumentacji jest również całkiem inna- nie ma narzuconego z góry wzoru opracowania, ale każdy projektant ma w tym przypadku pełną swobodę.

W projektowanej charakterystyce energetycznej w zależności od potrzeb, powinny się znajdować:

  • bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz tych, które zużywają inne rodzaje energii, stanowiące stałe wyposażenie budowlano- instalacyjne; wyjątkiem są tutaj urządzenia, które służą do celów technologicznych i wiążą się z przeznaczeniem budynku,
  • właściwości cieplne przegród zewnętrznych, takich jak ściany czy drzwi oraz przegród przezroczystych i innych- jeśli mamy do czynienia z budynkiem wyposażonym w instalacje klimatyzacyjne, grzewcze, wentylacyjne czy chłodnicze,
  • zapisy potwierdzające, że rozwiązania budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, spełniają wymagania oszczędności energii przedłożone w przepisach techniczno-budowlanych,
  • wskaźniki sprawności energetycznej systemów grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz chłodniczych i innych urządzeń wywierających wpływ na gospodarkę energetyczną danego budynku.