Wszystko o świadectwach energetycznych

Co to są świadectwa energetyczne?

Są to specjalnie utworzone dokumenty które określają wartość (jakość) danego budynku lub też mieszkania pod kątem zakładanego zużycia energii. Na podstawie tych obliczeń można przedstawić przybliżone koszta miesięczne energii - tym samym taki certyfikat redukuje wydatki konieczne na użytkowanie budynków co w dłuższym okresie (z ang. "long run") wpłynie na redukcję zużycia energii na świecie (globalnie) oraz redukcję emisji gazów takich jak dwutlenek węgla.

Czy jest to obowiązkowe dla każdego budynku/mieszkania?

Na podstawie dyrektywy Europejskiego Parlamentu i Rady (z dnia 16.12.2002) w kwestii charakterystyki energetycznej (a także na podstawie przepisów z 19.09.2007 odnośnie zmian Prawa budowlanego) certyfikat energetyczny posiadać powinno każde mieszkanie i budynek, niezależnie od tego kiedy został zbudowany. Warto jednak wspomnieć o wyjątkach od tego obowiązku wyłączających z tego obowiązku m.in. kościoły, zabytki, budynki użytkowane krócej niż 4 miesiące w roku, budynki wolnostojące poniżej 50 metrów kwadratowych, niemieszkalne budynki gospodarki rolnej i inne.

Czy świadectwa takie wpływają na ceny budynków, jeśli tak to w jaki sposób?

Świadectwa ułatwiają określenie przybliżonych kosztów użytkowania budynków. Są to informacje które w przeszłości były często całkowicie igorowane, natomiast przyczyni się to niewątpliwie do wzrostu cen tych nieruchomości, które oferują lepsze parametry (co jest równoznaczne z niższymi kosztami energii). Dlatego też przy sprzedaży bądź zakupie warto pamiętać o tak ważnym dokumencie jak świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości.

Na co jeszcze będzie miał wpływ fakt wprowadzenia obowiązku posiadania certyfikatów energerycznych?

Będzie to swego rodzaju motywator dla developerów, architektów i innych instancji związancyh z projektowaniem i budową nieruchomości. Świadectwa energetyczne zwracają uwagę na problem oszczędzania energii i właściwego projektowania budynków pod tym kątem. W najbliższych latach spodziewać się możemy znacznej poprawy poziomów zużycia energii w budynkach nowopowstałych.

Czy budynek lub mieszkanie które nie jest nowe utrudni audyt energetyczny?

W przypadku budynków bardzo starych mogą występować niekiedy problemy - zwłaszcza w przypadkach kiedy nie będzie dostępna techniczna dokumentacja dotycząca sposobu budowy (dobór materiałów, sposoby konstrukcji i inne). W przypadku konstrukcji nowych problemy będą występowały jedynie w przypadku konstrukcji naprawdę skomplikowanych. W przypadku budynków posiadających współdzieloną (jedną) instalację grzewczą istnieje możliwość uproszczenia procesu certyfikowania charakterystyki energetycznej poprzez stworzenie świadectwa jedynie dla budynku który jest najbardziej reprezentatywny z całej grupy.

Gdzie należy się zgłosić aby uzyskać świadectwo energetyczne budynku?

Po paszport (certyfikat) energetyczny zgłaszamy się do specjalnie do tego upoważnionych organów przeprowadzających audyty (posiadających odpowiednie uprawnienia nadane przez Ministerstwo Infrastruktury).