Doinwestowanie poprawy jakości energetycznej, czyli premia termomodernizacyjna

Jak uzyskać premię termomodernizacyjną?

Premia termomodernizacyjna jest to forma wsparcia ze strony państwa dla inwestora, który realizuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Dotyczy ona takich projektów, jak ocieplenie danego budynku, czy wymiana systemu ogrzewania. Instytucją przyznającą taką pomoc jest Bank Gospodarstwa Krajowego i jest ona równa 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia. Tak więc inwestor spłaca 80% kwoty zadłużenia, a Bank Gospodarstwa Krajowego resztę.

W zgodności z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów, dla uzyskania premii jest konieczne przedstawienie audytu energetycznego lub remontowego modernizowanego budynku. Jak otrzymać dofinansowanie spłaty zadłużenia tego typu? Oto kilka kroków, które trzeba przejść, aby uzyskać pomoc w postaci premii termomodernizacyjnej:

  1. Podjęcie się przez inwestora przedsięwzięcia o charakterze termomodernizacyjnym.
  2. Wybór audytora.
  3. Wykonanie audytu energetycznego.
  4. Wybór banku, w którym chcemy zaciągnąć kredyt i sporządzenie wstępnej umowy dotyczącej przyznania kredytu.
  5. Przesłanie przez bank kredytujący wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej i złożenie odpowiedniej dokumentacji do Banku Gospodarstwa Krajowego.
  6. Weryfikacja audytu dokonywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  7. Poinformowanie banku kredytującego oraz inwestora o przyznanej premii.
  8. Realizacja przedsięwziętej inwestycji termomodernizacyjnej.
  9. Przekazanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej do banku udzielającego kredyt.