Ogniwa fotowoltaiczne dają możliwość bezpośredniej konwersji energii słonecznej na elektryczną

Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne dają możliwość bezpośredniej konwersji energii słonecznej na elektryczną. Dzieje się to za pośrednictwem diody półprzewodnikowej, w której pod wpływem światła powstaje napięcie elektryczne. Ogniwo fotowoltaiczne jest krzemową płytką półprzewodnikową we wnętrzu której istnieje pole elektryczne w postaci złącza p-n. Do ogniwa wytwarzającego energię wystarczy podłączyć urządzenie ją pobierające, po czym następuje przepływ prądu elektrycznego.

Taki system woltaiczny składa się z kilku niezbędnych do działania elementów. Są to:

  • elektroniczne urządzenie sterujące,
  • układ ogniw,
  • system magazynujący energię.

Do produkcji ogniw słonecznych najpowszechniej używany jest krzem monokrystaliczny lub polikrystaliczny, a w przypadku bardziej zaawansowanej technologii krzem amorficzny wraz z jego stopami. Różnicami między tymi rodzajami materiałów są koszty inwestycji oraz sprawność działania takiej instalacji.
Głównymi zaletami ogniw fotowoltaicznych są ich efektywność oraz pozyskiwanie energii w sposób przyjazny dla środowiska, oszczędny dla naszej kieszeni oraz prawie bezobsługowy. Systemy ogniw słonecznych często zasilają znaki drogowe, lampy uliczne, stacje meteorologiczne, przekaźniki radiowo-telekomunikacyjne, czy kamery. Coraz częściej znajdują też zastosowanie w instalacjach domowych.
Wydajność ich działania zależna jest od nasłonecznienia terenu, na którym umieszczone są instalacje, w przeciągu całego roku. Ważnym elementem montażu ogniw fotowoltaicznych jest ich nastawienie w odpowiednim kierunku oraz pod najbardziej korzystnym kątem nachylenia.