Analiza wpływu budynku na środowisko naturalne, czym jest i jak się odbywa?

Ocena środowiska budynku

Ocena środowiskowa budynku jest to analiza wpływu budynku na środowisko naturalne i stanowi uzupełnienie analizy energetycznej. Celem jest ocena jakości danego lokalu dla najbliższego otoczenia i z punktu widzenia ochrony środowiska.
Ocena środowiskowa budynku dzieli się na dwie części- jakościową oraz ilościową. Ta pierwsza służy subiektywnemu określeniu parametrów budynku, które mają znaczący wpływ na środowisko zewnętrzne oraz na komfort wewnątrz budynku, oddziałujący na jego mieszkańców. Za to ocena ilościowa stanowi porównanie wartości charakterystycznych parametrów, takich jak zużycie energii, czy wody, domu wziętego pod ocenę oraz wzorcowego domu referencyjnego.

Jak wiemy, budynki i instalacje w nich się znajdujące, wpływają na środowisko naturalne w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni. Podczas wytwarzania energii, elektrycznej, bądź to cieplnej, służącej do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej, do atmosfery emitowane są różnego rodzaju szkodliwe dla przyrody substancje, takie jak dwutlenek węgla, powstający przy spalaniu węgla. Zaleca się ocenę środowiskową budynku zarówno na etapie projektowym, jak i eksploatacyjnym.
Architekci i projektanci, już przy tworzeniu planu lokalu powinni sporządzać ocenę wpływu budynku na środowisko naturalne. Rolą audytorów za to jest wykazanie różnic, występujących pomiędzy ocenami sporządzonymi w etapie projektowania i w etapie eksploatowania. Pamiętajmy, że budynki, które są poddawane ocenie środowiskowej, są lepiej postrzegane przez kupców na rynku nieruchomości.