Jakie budynki muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kogo dotyczy obowiązek certyfikacji

Na podstawie nowelizacji ustawy o Prawie Budowlanym z dnia 15 października 2009, każdy nowo postawiony budynek, który nie spełnia wymogów zawartych w ust. 7 ustawy oraz każdy budynek wynajmowany, sprzedawany bądź kupowany, musi posiadać sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, aby mógł zostać oddany do użytku.
W ustawie 7. Prawa Budowlanego zostały zawarte przepisy, dotyczące tego, które budynki nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. Dzieje się tak w przypadku gdy:

  • budynek podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi,
  • budynek jest używany jako miejsce kultu bądź stanowi ośrodek działalności religijnej,
  • jest to budynek wolnostojący o powierzchni mniejszej niż 50m2,
  • jest to budynek niemieszkalny służący działalności rolniczej,
  • budynek jest przeznaczony do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata,
  • jest to budynek mieszkalny o przeznaczeniu do użytkowania przez czas dłuższy niż cztery miesiące,
  • jest to budynek przemysłowy lub gospodarczy o zapotrzebowaniu na energię wynoszącym nie więcej niż 50 kWh/m2 w skali roku.

Jak widać, każdy rodzaj budynku, czy byłby to dom jednorodzinny, fabryka, czy biurowiec, musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, w przeciwnym razie nie zostanie oddany do użytku. Nie należy jednak w tym przymusie upatrywać niczego złego, jako że informacje, których dostarcza nam taki dokument, są bardzo przydatne w racjonalnym planowaniu wykorzystania energii, co może się przełożyć na korzyść finansową dla nas.