Kolektory słoneczne - do czego służą i jak wydajne są?

Kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny jest wykorzystywany do zamiany energii czerpanej z promieni słonecznych na ciepło. Energia promieni słonecznych, która dociera do powierzchni kolektora, zmienia się w energię cieplną nośnika ciepła- gazu lub cieczy.

Istnieje kilka rodzajów kolektorów słonecznych. Mogą one być:

  • płaskie (gazowe, cieczowe, dwufazowe),
  • próżniowo-rurowe,
  • skupiające,
  • płaskie próżniowe,
  • specjalne.

Kolektory słoneczne często używane są w zwykłych budynkach mieszkalnych, aby zmniejszyć zużycie tradycyjnych źródeł energii, dbając dzięki temu o stan środowiska naturalnego oraz o oszczędność pieniędzy właściciela domu. Najpowszechniej wykorzystywane są do podgrzewania wody użytkowej i basenowej, chłodzenia budynków, ciepła technologicznego oraz wspomagania centralnego ogrzewania.

Warto zaznaczyć, że efektywność kolektorów słonecznych jest wysoka, ale nie w każdych warunkach pogodowych czy uwarunkowaniach klimatycznych. Sprawność kolektora mierzona jest przez stosunek odebranej przez czynnik roboczy do ilości promieniowania docierającego do kolektora. Gdy różnica temperatur między czynnikiem roboczym, a otoczeniem staje się większa, sprawność kolektora płaskiego znacznie spada. Kolektory słoneczne najlepiej instalować w miejscach, gdzie przez cały rok jest dużo słońca. W Polsce istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, że uda się uniknąć używania tradycyjnych zasobów energetycznych, nawet przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, ponieważ w przeciągu całego roku mamy zbyt mało słońca.