Jak przebiega inwentaryzacja budowlana i jak ją przeprowadzić?

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana, inaczej zwana projektem technicznym jest to dokładne i szczegółowe udokumentowanie rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Inwentaryzacja jest przedstawiana w formie elektronicznej lub papierowej. Taki projekt techniczny jest zazwyczaj wykonywany na potrzeby przebudowy budynku- przykładowo może to być plan nadbudowy lub zmiany rozkładu pomieszczeń w domostwie. Szczególne znaczenie taka inwentaryzacja ma w przypadku starych domów, kiedy nie posiadamy szczegółowego planu budynku.

Dokumentacja przedłożona przez wykonawcę inwentaryzacji pozwala na późniejsze zaprojektowanie przebudowy przez architekta oraz umożliwia uzyskanie zgody na remont z urzędu gminy. Sporządzenie projektu technicznego jest konieczne w przypadku mającego się odbyć remontu domu, jego nadbudowy lub przebudowy, także jeśli ma nastąpić rekonstrukcja dachu oraz zmiana ilości czy rozmiarów drzwi i okien. Inwentaryzacja budowlana może być bardzo pomocna przed zakupem czy sprzedażą danej nieruchomości, w planowanej ocenie stanu technicznego budynku (przykładowo w przypadku starych budynkach o wątpliwym stanie, zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców), wdrażaniu nowych instalacji w domu, takich jak system ogrzewczy, gazowy, elektryczny i wodny. Warto również zlecić wykonanie projektu technicznego w sytuacji, kiedy planujemy wydzielenie nowych lokali mieszkalnych czy użytkowych.
Pamiętajmy, że inwentaryzacja budowlana, mimo że jest dodatkowym kosztem do planowanego remontu, jest konieczna ze względu na nasze bezpieczeństwo, jako że przygotowując renowację, możemy nie zdawać sobie sprawy ze znaczenia niektórych części konstrukcji.