Zwrot kosztów przejazdu uczniów - II etap IV OJH Drukuj
piątek, 31 stycznia 2014 21:23

Szanowni Państwo,

Komitet Główny OJH umożliwia uczestnikom II Etapu IV OJH  uzyskanie zwrotu kosztów, poniesionych w związku z dojazdem do miasta okręgowego. Po kliknięciu w poniższy link ("więcej"), znajdą Państwo informacje o zasadach ubiegania się o zwrot kosztów.


 

 

 

Instrukcja zwrotu kosztów podróży ucznia.

Uczniom biorącym udział w  Olimpiadzie przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu na zawody II stopnia.  Dotyczy to uczestników będących uczniami szkół położonych poza ośmioma  miastami okręgowymi. Koszty muszą być udokumentowane biletem kolejowym lub autobusowym. Nauczyciele przyjeżdżają w ramach własnych delegacji i nie mogą się ubiegać o zwrot kosztów przez Komitet Główny.

Szkoła, której uczeń/uczniowie biorą udział w Olimpiadzie przekazuje Komitetowi Głównemu dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów. Dokumenty muszą dotrzeć do Komitetu Głównego zarówno pocztą tradycyjną jak i elektroniczną (adresy ponizej).

Ostateczny termin przesyłki to

21 marca 2014 (liczy się data stempla pocztowego).

 

Skład dokumentacji:

1.Wypełniony formularz z danymi uczniów (załącznik do pobrania po kliknięciu: [DOC] [PDF])

2.Prośba pisemna o zwrot kosztów podróży ucznia na zawody i powrót do domu.

3.Bilety przejazdu (kolejowe lub autobusowe) tylko w przesyłce pocztowej

. Na każdym bilecie musi widnieć krótkie oświadczenie podpisane przez ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich - rodzica/opiekuna) o treści

"Oświadczam, że nie będę ubiegał/ubiegała się o zwrot kosztów przejazdu z innych źródeł".


Formularz należy uzupełnić komputerowo, podając następujące dane:

1.Imię i nazwisko ucznia,

2.Kwotę dołączonych biletów oraz

3.Adres zamieszkania ucznia (w przypadku przekazu pocztowego) lub dane konta bankowego rodziców/opiekunów (nr konta, adres, nazwisko posiadacza rachunku)

Dokumenty należy przesłać:

1.drogą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w tytule wiadomości wpisując „Przejazd.Nazwa szkoły”. Prośbę i wypełniony formularz należy załączyć w formie załączników do wiadomości

2.po wydrukowaniu, listem poleconym na adres:

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Instytut Filologii Romańskiej UAM

Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Z DOPISKIEM - ZWROT KOSZTÓW

Przekazanie środków na konto uczestnika

Kwota za przesłane bilety zostanie przekazana na adres ucznia lub przelana na konto bankowe rodzica lub opiekuna (podane przez szkołę).

Przesyłki niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 


ThemZa