Co zmieniło wprowadzenie ustawy o efektywności energetycznej?

Informacje na temat ustawy o efektywności energetycznej

Wprowadzenie ustawy o efektywności energetycznej ma na celu podwyższenie sprawności wytwarzania oraz ograniczenie strat w przesyłaniu i dystrybucji energii i zmniejszenie jej zużycia. Projekt ustawy został opracowany przez Ministerstwo Gospodarki z myślą o środowisku naturalnym i kurczących się zasobach energii nieodnawialnej, takich jak węgiel czy ropa naftowa, które wykorzystywane w dużych ilościach są przeciwieństwem racjonalizacji ich zużycia.

W dokumencie tym, w formie rozporządzenia, Rada Ministrów określiła narodowy cel wzrostu efektywności energetycznej na kolejnych dziewięć lat.
Zgodnie z zapisami zawartymi w nowych przepisach, to administracja publiczna odgrywa kluczowa rolę w gospodarowaniu energią i jej zasobami. Poszczególne urzędy czy instytucje zobowiązane zostały do ograniczenia średniego zużycia energii o jeden procent w ciągu danego roku. Podejmowane przez owe urzędy i instytucje działanie oraz realizowanie i stosowanie się do zasad zawartych w rozporządzeniu są zamieszczane na ich stronach internetowych, tak więc w każdej chwili wszyscy mogą sprawdzić i ocenić postęp sytuacji. W projekcie ustawy znalazł się również zapis o wdrożeniu tzw. mechanizmów wsparcia. Z założenia będzie to m.in. system białych certyfikatów, które potwierdzają zrealizowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć zgodnych z polityką efektywności energetycznej, będących dowodem na oszczędność danej ilości energii.
Jak widać, nasz kraj zaczyna iść z duchem czasu i myśli o przyszłości naszej planety oraz jej kurczących się zasobach energetycznych.