Dom pasywny - co oznacza i czy jest to dobra inwestycja?

Domy pasywne a certyikaty energetyczne

Dom pasywny jest to budynek o wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną, wynoszącym 15 kWh/m2. W takim budynku zbędne jest korzystanie z aktywnego systemu ogrzewania. W pewnych warunkach jest to możliwe dzięki profesjonalnie wykonanej termoizolacji, uszczelnieniu okien, drzwi czy ścian, zyskom ciepła z urządzeń elektrycznych, słońca, wentylacji i mieszkańców.

Istnieją pewne podstawowe wymagania projektu domu pasywnego. Są to:

  • wykorzystanie w maksymalnym stopniu sprzyjających warunków naturalnych w celu pozyskania energii cieplnej,
  • wybór odpowiedniej działki budowlanej, gdzie budynek będzie skierowany na południe,
  • prosty i zwarty kształt budynku,
  • buforowe rozmieszczenie pomieszczeń, które umożliwia racjonalne wykorzystanie oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej,
  • doskonale wykonane uszczelnienia przegród zewnętrznych i zez mostków termicznych,
  • zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pozwalających na racjonalne gospodarowanie energią.

Podstawowym założeniem idei domu pasywnego jest rezygnacja z aktywnego systemu ogrzewania, który staje się zbędny dzięki maksymalizacji oszczędności energii. Taki budynek jest przyjazny zarówno dla środowiska, jak i dla kieszeni jego właściciela. Pozwala on na zredukowanie zapotrzebowania na energię cieplną nawet do 15 kWh/m2, podczas gdy dom korzystający z aktywnego systemu ogrzewania wykorzystuje około 100 kWh/m2. Jest to niekwestionowana korzyść dla budżetu domowego, a tego rodzaju inwestycja zwraca się po kilku latach i pozwala na stałe obniżenie rachunków.