Czerwony certyfikat - kiedy występuje i co oznacza?

Czerwone certyfikaty

Jednym z kolorowych certyfikatów, będących systemem wsparcia dla pozyskiwania zielonej energii jest czerwony certyfikat, będącym świadectwem pochodzenia energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji. Nie każda kogeneracja jest gwarancją nadania certyfikatu właśnie tego koloru. Dla kogeneracji o małej mocy zostanie wydany certyfikat żółty, za to dla tej opalanej metanem pochodzącym z kopalń, czy biogazem będzie to certyfikat o fioletowej barwie. Dla reszty źródeł możliwe jest pozyskanie świadectwa pochodzenia w kolorze czerwonym.

Tak, jak w przypadku zielonych certyfikatów, procedura wnioskowania o wydanie certyfikatu czerwonego polega na złożeniu przez producenta energii wniosku do operatora systemu elektroenergetycznego. Dalsze postępowanie stanowi przekazanie wniosku prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, który posiada wszelkie upoważnienia do wydania świadectwa. Wysokosprawna kogeneracja, według Ustawy o efektywności energetycznej, jest to wytwarzanie energii elektrycznej bądź to mechanicznej oraz ciepła użytkowego w kogeneracji, które gwarantuje oszczędzanie energii pierwotnej, która jest zużywana w jednostce wyżej wymienionej kogeneracji o wartości nie mniejszej niż 10 % w porównaniu z wytwarzaniem ciepła oraz energii elektrycznej poprzez układy rozdzielone o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego. Oznacza to, że z wysokosprawną kogeneracją mamy do czynienia w przypadku, gdy elektrownia w procesie wytwarzania energii zaoszczędzi 10% paliwa w porównaniu z referencyjną elektrownią.