Certyfikaty energetyczne

Czym jest certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny jest podzielony na cztery części - strona tytułowa, informacje techniczne dotyczące mieszkania lub budynku, opis charakterystyki energetycznej oraz zalecenia i uwagi co do jej poprawy. Przyjrzymy się co wchodzi w skład każdej z wyżej wymienionych części.

Część pierwsza - opis (charakterystyka) budynku/mieszkania. Zawiera dane takie jak adres, dane kontaktowe właściciela nieruchomości, obliczeniowe zapotrzebowanie na tak zwaną energię pierwotną która jest nieodnawialna. Obok tych informacji znajdą się tam także dane wystawcy świadectwa oraz informacje o dacie ważności i wydania świadectwa a także jego numer. Istotną kwestią na którą warto zwrócić uwagę przy nabywaniu nieruchomości jest okres ważności świadectwa energetycznego.

Część druga zawiera charakterystykę użytkowo-techniczną omawianej nieruchomości, wyniki pomiarów zapotrzebowania na energię oraz rozdystrybuowanie tych wartości w obrębie nieruchomości. Istotne informacje w tej części to między innymi liczba kondygnacji, przeznaczenie budynku, powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze oraz najistotniejsze roczne zapotrzebowanie jednostkowe na energię.

Kolejna, trzecia część zawiera uwagi mające związek ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię końcową. Ma to związek przede wszystkim ze wszelkimi zmianami charakterystyki budynku (np. zmiana osłon zewnętrznych nieruchomości). To właśnie w tym punkcie audytor energetyczny przedstawia swoje uwagi odnośnie budynku - są to informacje niezwykle istotne i warto się z nimi zapoznać i przeanalizować je. W tym momencie warto zwrócić uwagę także na fakt iż opinia audytora odnośnie charakterystyki energetycznej nieruchomości nie może być podstawą do ubiegania się o tzw. kredyt termo-modernizacyjny.

I w końcu ostatnia, czwarta część zawiera dodatkowe informacje i objaśnienia. Są to między innymi dane omawiające podstawy teoretyczne obliczeń, tłumaczące skalę energochłonności budynku, objaśniające prawne podłoże sporządzenia certyfikatu charakterystyki energetycznej.