Biomasa - co to takiego i jakie ma zastosowanie

Biomasa i jej zastosowanie

Biomasa jest alternatywą dla tradycyjnych zasobów energii, takich jak węgiel, służących do ogrzewania danego budynku, czy do pozyskania energii elektrycznej. Energia słoneczna poprzez proces fotosyntezy zostaje skumulowana w biomasie, początkowo w organizmach roślinnych, a w przebiegu łańcuchu pokarmowego również zwierzęcych. Energię z biomasy pozyskuje się poprzez spalanie jej oraz produktów jej rozkładu.

Biomasą najczęściej wykorzystywaną do celów energetycznych są:

  • drewno,
  • oleje roślinne oraz tłuszcze zwierzęce,
  • słoma, makuchy, inne rodzaje odpadów rolniczych,
  • odchody zwierząt,
  • osady ściekowe,
  • wodorosty uprawiane specjalne do celów pozyskania energii,
  • odpady organiczne.

Jednak najbardziej istotnych rodzajem biomasy jest drewno. I tak właśnie drewno opałowe może zostać wykorzystane na dwa sposoby- do spalania w kotłowniach oraz w kominkach, które często stoją w naszych salonach ze względu na walory estetyczne. Do pozyskiwania energii nadaje się też drewno odpadowe, pochodzące z produkcji leśnej i drzewnej.
Spalanie biomasy jest o tyle korzystniejsze w porównaniu ze spalaniem nieodnawialnych źródeł energii takich jak węgiel, ponieważ zawartość szkodliwych pierwiastków, w tym siarki jest o wiele niższa w biomasie, a powstawanie w procesie spalania dwutlenku węgla zostaje zredukowane ze względu na uprzednie pochłanianie przez go przez nią. Przy tym w przeciwieństwie do węgla, biomasa nie wynosi do atmosfery niepotrzebnego nadmiaru dwutlenku węgla i nie powoduje globalnego ocieplenia.
Energię zawartą w biomasie wydobywa się nie tylko poprzez proces jej spalania, ale także poprzez zgazowanie, fermentację oraz estryfikację.