Czym są białe certyfikaty i kto je otrzymuje?

Białe certyfikaty

Już od jakiegoś czasu kraje Europy coraz śmielej stawiają na oszczędzanie tradycyjnych zasobów energetycznych oraz na dbanie o zdrowie naszego środowiska naturalnego. Świadomość tego, że nieodnawialne źródła energii kurczą się w coraz szybszym tempie oraz, że są bardzo szkodliwe dla przyrody, z dnia na dzień wzrasta. Białe certyfikaty, inaczej zwane świadectwami efektywności energetycznej to system wyzwalający zachowanie prooszczędnościowe. Ich uzyskanie jest możliwe jedynie w przypadku przedsięwzięć o najwyższej efektywności ekonomicznej. Upoważnienie do wydawania białych certyfikatów oraz do ich umarzania posiada prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Tego rodzaju świadectwa mają na celu:

  • zwiększenie oszczędności energii przez końcowych jej odbiorców,
  • zmniejszenie strat energii elektrycznej, cieplnej lub gazu, powstających podczas ich przesyłania i dystrybucji,
  • zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, rozumianych jako zespół pomocniczych instalacji oraz służących wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła.

Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za podjęte działania, dzięki którym roczna oszczędność energii wynosi nie mniej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego lub za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy ilość tych 10 ton.
Osobą upoważniona do wydawania białych certyfikatów jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Aby pozyskać świadectwo efektywności energetycznej trzeba stosować się do wymogów zawartych w Ustawie o efektywności energetycznej.