Czym jest audyt energetyczny i kiedy ma sens?

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to ekspertyza, która dotyczy realizacji przedsięwzięć, co ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów budowlanych. Do tych przedsięwzięć należą lokalizacja i eliminacja strat, zagospodarowanie energii odpadowej, zmiana warunków pracy procesu produkcyjnego.

Audyt jest opracowywany po to, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania i ocenić ich opłacalność. Dodatkowo obejmuje on doradztwo w podejmowaniu i realizacji inwestycji, których celem jest racjonalne zużycie energii. Tego rodzaju badanie pozwala oszacować, które prace modernizacyjne w danym budynku oraz rozwiązania techniczne są korzystne.

Audyt energetyczny powinien składać się z następujących elementów:

  • charakterystyka energetyczna budynku,
  • inwentaryzacja systemu grzewczego,
  • ocena właściwości cieplnych budynku,
  • określenie metod, które pozwalają na przeprowadzenie termomodernizacji budynku,
  • ocena opłacalności każdego sposobu oraz wskazanie tych, które są optymalne dla audytowanego budynku.

Raport, będący rezultatem przeprowadzonego audytu, przedstawia opis i analizę stanu wykorzystania energii w danym obiekcie budowlanym oraz działanie poaudytowe, których zamiarem jest poprawa gospodarki energetycznej danego budynku.
Choć wykonanie audytu energetycznego jest dość skomplikowanym procesem, to przynosi wiele korzyści w postaci zidentyfikowania obszarów, które wymagają niezbędnych usprawnień oraz w postaci podjęcia kluczowych decyzji dotyczących wprowadzenia termomodernizacji budynku. Dzięki ekspertyzie i przemyślanym krokom można zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć koszta jej wykorzystania.